เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดีนาน เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ดีนาน ดำเนินการให้บริการ งานด้านออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักร และการขนย้ายเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงงานทางด้านวิศวกรรม งานติดตั้ง ระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรกลอื่นๆ ด้วยประสบการณ์งานด้านวิศวกรรม มากกว่า 15 ปี และทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ดูแลงานในเขตอุตสาหกรรมโซนภาคตะวันออก เราคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเป็นอันดับแรก ทีมงานผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย Anzen Leader และ Standard มาตรฐานฝีมือการทำงาน บริษัทของเราได้รับความไว้วางใจเลือกใช้บริการจากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น และ ยุโรป เป็นหลัก

งานบริการของเราแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

  1. เครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น งานติดตั้งเครื่องจักร งานขนย้ายเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
  2. ระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ออกแบบระบบไฟฟ้า รับเหมาเดินสายไฟภายในอาคารและโรงงาน เป็นต้น
  3. ออกแบบระบบ Automation PLC, Touch Screen ซ่อม, สร้าง และปรับปรุงระบบ Automation เครื่องจักรทุกประเภท
  4. ระบบตู้คอนโทรล เช่น ติดตั้งตู้ MDB, DB ออกแบบและติดตั้งตู้คอนโทรลไฟฟ้า รวมถึงรับประกอบตู้คอนโทรลไฟฟ้า และมอเตอร์ ปั๊มน้ำทุกชนิด
  5. ระบบท่ออุตสาหกรรม เช่น เดินท่อประปา เดินท่อลม ระบบท่อดูดอากาศอุตสาหกรรม เป็นต้น