บริการของเรา

– รับขนย้าย ติดตั้ง เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม
– ออกแบบ ติดตั้งตู้ไฟฟ้า MDB , DB , ตู้ Control

– ออกแบบ, ซ่อม, สร้าง Automation PLC, Touch Screen

– ออกแบบ ติดตั้ง ระบบ Utility & Facility ต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
– ติดตั้งระบบแสงสว่าง ภายใน ภายนอก อาคาร
– ติดตั้ง วางระบบ Pipe ท่อ น้ำ ลม ท่อดูดอากาศ Duct อุตสาหกรรม
– งานเชื่อมโลหะ เชื่อมโครงสร้าง ทุกประเภท
– งาน Drawing ตามแบบลูกค้า